Hulp op afstand

Hulp op afstand wordt aangeboden via het programma Anydesk, pas na toestemming via dit programma wordt de computer op afstand overgenomen en kan er hulp verleend worden, voor deze hulp op afstand is het tarief €7,50 per 15 minuten (ingaand om het moment dat het gesprek is begonnen)